Buitenland

Regelmatig bezoeken wij bedrijven in het buitenland, waaronder bedrijven in Australië, Nieuw Zeeland en Amerika. Onder totaal verschillende omstandigheden dan hier wordt in die landen geteeld. Het assortiment dat daar geteeld wordt wijkt dan ook deels af van wat we hier kennen. Ook zijn de technischge voorzieningen vaak afwijkend dan in Nederland. Dit maakt het heel interessant om bedrijven in het buitenland te bezoeken.


Voor wat betreft Cymbidiums wijken de groeiomstandigheden In Australie en Nieuw Zeeland nogal af van de Nederlandse (vooral wat betreft de hoeveelheid licht in de winterperiode) en heeft de ervaring geleerd dat cultivars die in Nieuw Zeeland of Australië voldoen hier tegen kunnen vallen.