Werkwijze

Tuinbouwadviesbureau Van der Ende  sluit met een kweker die bedrijfsbegeleiding van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende wenst een contract voor een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, bezoekfrequentie, verwachte bezoekduur en rij-afstand wordt een prijs afgesproken. Tijdens de bezoeken worden alle zaken met betrekking tot de teelt doorgesproken. De voor het bezoek uitgetrokken tijd bedraagt gemiddeld 1 uur, tenzij anders is afgesproken. Het aantal bezoeken dat is afgesproken wordt over het hele jaar verdeeld, waarbij de desbetreffende kweker een bezoekschema ontvangt met daarop het weeknummer, dag en dagdeel waarop de adviseur het bedrijf bezoekt.

Naast bedrijfsbezoeken heeft Tuinbouwadviesbureau Van der Ende een telefonisch spreekuur. Dat wordt gehouden van 19.00 – 19.30 uur ‘s avonds. De adviseurs proberen dan zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn.
Voor kwekers met een begeleidingscontract is dit een gratis service. Voor kwekers zonder dergelijk contract worden kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vragen gesteld via e-mail.

De advisering met betrekking tot bemesting is inbegrepen in het begeleidingscontract. Kwekers zonder contract kunnen tegen vergoeding ook van deze diensten gebruik maken.
Een zelfde regeling geldt voor de door ons uitgegeven actualiteitenbrief: kwekers zonder begeleidingscontract kunnen zich hierop abonneren.


Bedrijfseconomische berekeningen, cursussen, lezingen, begeleiding van excursiegroepen, verwerking en interpretatie van registratiegegevens, opzetten en begeleiden van praktijkproeven e.d. vallen allen buiten het begeleidingscontract.