Cymbidiumbank

De Cymbidiumbank is een plaats waar planten te koop kunnen worden aangeboden of te koop kunnen worden gevraagd.

Als u planten wilt verkopen of aankopen kunt u dit aan ons doorgeven zodat wij dit op de site kunnen plaatsen. Vermeld hierbij de cultivarnaam, plantleeftijd en/of potmaat en het aantal planten en het substraat waarin de planten staan, verder de bloeiperiode en de kleur.  

Voorwaarden: De Cymbidiumbank van Tuinbouwadviesbureau Van de Ende dient als communicatieplatform voor aanbieders en afnemers. Tuinbouwadviesbureau.nl is echter geen onderdeel van enige transactie die plaats vindt naar aanleiding van een advertentie op de website en is dan ook geen partij in onderlinge geschillen tussen aanbieder en afnemers. Tuinbouwadviesbureau Van der Ende kan geen invloed uitoefenen op de kwaliteit, prijs of legaliteit van aangeboden planten of de juistheid van de geplaatste advertenties. Onze diensten zijn bedoeld voor personen die binnen het Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten en bevoegd zijn tot het aanbieden of kopen van planten. De Cymbidiumbank dient niet als veiling, maar als kanaal om planten aan te bieden en/of te koop te vragen. Een bod is dan ook niet bindend, Verkoopovereenkomsten worden buiten deze website om gesloten, passend binnen het kader van het Nederlands recht.

Aanmelden kan per e-mail (info@tuinbouwadviesbureau.nl).  Het plaatsen van een advertentie kost: € 25,-- voor 10 cultivars en
€ 1,50 per volgende cultivar extra. Indien u geen klant bent van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende B rekenen wij hiernaast € 15,-- administratiekosten.
Tuinbouwadviesbureau Van der Ende plaatst de aangemelde advertenties zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen na insturen, tenzij anders is overeengekomen.
Een advertentie wordt slecht eenmaal geplaatst. Indien een advertentie herhaaldelijk geplaatst moet worden, zijn hier opnieuw kosten aan verbonden. Deze bedragen € 15,-- per herhaling.
Heeft u (een deel van) uw cultivar verkocht of heeft u extra planten, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen de advertentie aanpassen of verwijderen. Dit is kosteloos.
Het is niet toegestaan cultivars aan te bieden die niet uw eigendom zijn of waarvoor u niet gemachtigd bent deze aan te bieden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan gestolen goederen aan te bieden.
Transacties gaan buiten deze website om en moeten gebeuren op een manier die past binnen het Nederlandse recht.

Hoewel wij geen partij zijn in conflicten stellen we het op prijs als u onrechtmatigheden bij transacties meldt.
Wij gaan er vanuit dat u akkoord bent op het moment dat u een advertentie aanmeldt of reageert op een bestaande advertentie.

Zoeken: 

Cultivarnaam
Kweker
Kleur
Bloeitijd
Potplant
Er zijn helaas geen resultaten gevonden.