Plantmonitoring

Door plantmonitoring kunnen bepaalde groei-, productie- en opbrengstbepalende factoren eerder worden gesignaleerd, dan dat zij met het oog op/aan het gewas worden waargenomen. Hierdoor kan sneller worden gereageerd.

De plantmonitor is een meetset, die op elke willekeurige plek in de kas kan worden geïnstalleerd. Iedere gebruiker kan zelf een keuze maken welke sensoren er aan de meetbox worden gekoppeld. De gemeten gegevens worden naar de pc gestuurd, waar zij worden verwerkt tot grafieken.
De volgende gegevens worden afhankelijk van het apparaat en uitvoering gemeten:

  • Instraling 
  • PAR
  • Bladtemperatuur
  • Ruimtetemperatuur
  • Substraat,-Grondtemperatuur
  • Stengel-of vruchtdiameter
  • Luchtvochtigheid
  • CO2 gehalte
  • Vochtigheid substraat

Om als kweker enig idee te krijgen wat het plantmonitoring inhoudt en hoe dit werkt bestaat de mogelijkheid een plantmonitor bij Tuinbouwadviesbureau Van der Ende te huren. De monitor wordt dan gedurende een periode van bijvoorbeeld 2 weken op het bedrijf van de kweker geïnstalleerd. Na de verhuurperiode wordt een verslag gemaakt waarin wordt beschreven wat er op de grafieken is te zien en hoe dit moet worden geïnterpreteerd. Er worden conclusies getrokken en een advies gegeven.
Afhankelijk van wat door de kweker gewenst wordt, kan na 1 week ook een tussenverslag gemaakt worden.
Om kennis te maken met plantmonitoring kunt u vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.