Over ons

Tuinbouwadviesbureau Van der Ende VOF is gestart in 1987 door Wim en Nelleke van der Ende en richtte zich vanaf het begin op de teelt van rozen en orchideeën.  Gert Benders, die medefirmant is, heeft zich in 1993 bij het adviesbureau aangesloten. Hij is gespecialiceerd in de snij-Anthurium en orchideeën. Sinds kort geven wij ook adviezen aan kwekers van snij-Hortensia.

Wim heeft na het doorlopen van de VWO, de Hogere Tuinbouw School (H.Tu.S) te Utrecht gevolgd en studeerde daar in 1980 af. Hij is daarna direct in dienst getreden bij het Ministerie van Landbouw en Visserij en bij het toenmalige Consulentschap voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk gestationeerd, als bedrijfsvoorlichter voor de teelt van rozen en orchideëen. Zijn werkgebied omvatte De Kring en het Westland. Gert heeft na het VWO de Hogere Agrarische School te Leeuwarden doorlopen. In 1988 studeerde hij af en is ook in dienst getreden bij het Ministerij van Landbouw en Visserij en gestationeerd bij het Consulentschap voor de Tuinbouw onder glas te Naaldwijk, later Dienst Lanbouw Voorlichting (DLV) als bedrijfsvoorlichter Anthurium en orchideëen voor De Kring en het Westland.  

Tuinbouwadviesbureau van der Ende biedt teelttechnische begeleiding aan rozen-, Anthurium-, Hortensia en orchideeënkwekers. Ook bieden wij bedrijfseconomische adviezen. 
Daarnaast is Tuinbouwadviesbureau Van der Ende  een binnen het Besluit Glastuinbouw erkend geaccepteerd deskundige voor het invullen van de verplichte rapportages aan het UO. Voor meer informatie zie linkje boven aan deze pagina.

Vanaf het begin heeft Tuinbouwadviesbureau Van der Ende zich voornamelijk gericht op kwekers in Nederland, maar ook kwekers in het buitenland worden bezocht, zowel in Europa als elders op de wereld (o.a. Australie, Nieuw Zeeland, Afrika, Japan, Midden Oosten, Noord en midden Amerika, Rusland en Canada).